Logo Golden Tulip

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 25 mei, 2020

INLEIDING

LOUVRE HOTELS stelt haar gasten een digitaal platform ter beschikking voor het maken van online reserveringen bij hotelvestigingen (hierna de ”Vestigingen”) vermeld op het platform die behoren tot de volgende merken van de LOUVRE HOTELS Group (hierna “het Platform“).

Het LOUVRE HOTELS online boekingsplatform is toegankelijk via internet op het volgende adres:Het Platform wordt bediend door LOUVRE HOTELS GROUP, een vereenvoudigde aandelenvennootschap (onder Frans recht), ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 309 071 942, met het hoofdkantoor op Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 Puteaux/La Défense (hierna "LOUVRE HOTELS").


Juridische kennisgeving


1. AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN


Door het Platform te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij bekend is met de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehouden aanvaardt, inclusief de documenten die hiermee verband houden zoals het privacybeleid, het beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens en het cookiebeleid Cookiesbeleid Privacybeleid


2. DEFINITIES


De hieronder gedefinieerde termen met een Hoofdletter die in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

Gast verwijst naar een persoon die een Reservering/Boeking maakt van een of meer kamers in de Vestiging voor privé of zakelijk gebruik, uitgezonderd natuurlijke of rechtspersonen die handelen namens derde partijen of wederverkopers.

“Account”: verwijst naar de ruimte die voor het Lid beschikbaar is op het Platform na zijn of haar aanmelding volgens de voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden. Dit Account is strikt persoonlijk, individueel en niet-overdraagbaar naar een derde partij. Dit Account is toegankelijk via de inloggegevens en enkele andere gegevens van genoemde Gebruiker. Het aanmaken van het Account registreert de Gebruiker bij het Flavours Instant Benefit loyaliteitsprogramma, hetgeen medegedeeld wordt tijdens het aanmaken van het account.

“Gegevens”: verwijst naar informatie over het Lid, inclusief Persoonsgegevens, die rechtstreeks of niet rechtstreeks zijn verstrekt door dat Lid, in het bijzonder terwijl hij/zij een Account aanmaakt, een Reservering/Boeking doet of toegang heeft tot het Platform. Het Lid garandeert aan LOUVRE HOTELS dat zijn/haar gegevens correct en bijgewerkt zijn, met name wat betreft zijn/haar identiteit en contactgegevens.

"Persoonsgegevens": verwijst naar, volgens artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens,"alle Gegevens over een natuurlijke persoon die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, geïdentificeerd of identificeerbaar is, door verwijzing naar een identificatienummer of één of meer factoren die specifiek zijn voor hem/haar" en volgens artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'gegevensonderwerp' genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.”In het bijzonder bevatten Persoonsgegevens data over Platformgebruikers, die het mogelijk maakt hen te identificeren.

Gastruimte”: Verwijst naar de interface voor Gebruikers met een Account die beschermd wordt door een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze Gastruimte stelt de Gebruiker in staat de Diensten te gebruiken.

“Vestigingen ”: verwijst naar de Vestigingen, met name de hotels, van de verschillende banners waarnaar op het Platform wordt verwezen, waarvoor een Gast Reserveringen/Boekingen kan doen via het Platform.

Aanbieding”: verwijst naar de lijst van verblijven in kamers, opgesteld vanuit de Vestigingen beschikbaar op het Platform, in reactie op een door de Gebruiker ingediende aanvraag, inclusief met name voor iedere mogelijkheid: de beschrijving van de Vestiging, de presentatie en bijzonderheden van elke kamer, het toepasselijke tarief en de annuleringsvoorwaarden.

PassForYou loyaliteitsprogramma”: verwijst naar de commerciële Aanbieding van LOUVRE HOTELS aan een Gast om te profiteren, via een persoonlijke koopkaart, van voordelen zoals kortingen en diensten in de Vestigingen, onder de voorwaarden en beperkingen van de Algemene Voorwaarden bij aankoop en gebruik van de “PassForYou” kaarten, die kunnen worden bekeken op het platform door hier te klikken.

Flavours Instant Benefit loyaliteitsprogramma”: verwijst naar het commerciële aanbod voorgesteld door LOUVRE HOTELS, die de gast in staat stelt om te genieten, door het kopen van een persoonlijke commerciële kaart, van voordelen zoals kortingen en diensten in de Vestigingen, overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van het programma, die geraadpleegd kunnen worden op het platform en door hier te klikken. Het aanmaken van een Account is verplicht voor lidmaatschap van dit programma, en de Gebruiker wordt hierover geïnformeerd wanneer het account is aangemaakt.

Reservering/Boeking”: verwijst naar het boeken door de Gebruiker van een of meer Aanbiedingen via het Platform onder de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Diensten”: verwijst naar alle uitvoeringen en functies die LOUVRE HOTELS aanbiedt via het Platform binnen de voorwaarden en beperkingen bepaald in deAlgemene gebruiksvoorwaarden. Sommige Diensten zijn alleen beschikbaar voor Gebruikers met een Account.

Gebruiker”: verwijst naar een natuurlijke persoon die het Platform gebruikt, een Gast of slechts een bezoeker.

3. DOEL


Deze Algemene Voorwaarden en de documenten waarnaar ze verwijzen, zijn bedoeld om de voorwaarden, rechten, plichten, verantwoordelijkheden en beperkingen te bepalen die gelden voor elk gebruik van het Platform, door een Gebruiker (hiervoor en hierna genoemd de "Algemene Voorwaarden").

4. Beschikbaarheid van het Platform


De Gebruiker verklaart en aanvaardt dat, met de huidige stand van de technologie, LOUVRE HOTELS geen continue beschikbaarheid van de Diensten of het Platform kan garanderen.

LOUVRE HOTELS doet haar uiterste best om het platform voortdurend en continu beschikbaar te houden, tenzij in geval van onderhoudsactiviteiten, updates of ten gevolge van gebeurtenissen die niet onder haar controle vallen en die leiden tot volledige of gedeeltelijke onderbreking van de dienstverlening, of tot kleine of grote storingen. In dergelijke gevallen treft LOUVRE HOTELS alle redelijke maatregelen om deze onderbrekingen of storingen op te lossen.

5. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE GASTRUIMTE


Voor toegang en gebruik van de Gastruimte dient de Gebruiker een Account aan te maken. Als de Gebruiker akkoord gaat met het aanmaken van het Account door LOUVRE HOTELS, kan hij/zij zijn/haar Account openen met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

Als onderdeel van het aanmaken van het Account, wordt de Gebruiker verzocht de benodigde informatie in te vullen. De Gebruiker verklaart dat hij/zij nauwkeurige, juiste volledige en bijgewerkte gegevens verstrekt, met name wat betreft zijn/haar identiteit en contactgegevens. In het geval onvolledige of onjuiste gegevens worden verstrekt tijdens de aanmaak van de Account, kan LOUVRE HOTELS deze aanmaak weigeren.

De volgende velden dienen ingevuld te worden om een account aan te maken:


 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Land
 • Land-/Provinciecode;
 • Telefoonnummer;
 • Wachtwoord;
 • Vink het vakje aan om als Gebruiker Lid te worden van het Flavours Instant Benefit loyaliteitsprogramma en de Algemene Voorwaarden van het Programma te bekijken

We raden de Gebruikers aan hun wachtwoord als volgt samen te stellen: minimaal 8 tekens en 4 verschillende soorten (hoofdletter, een kleine letter, een cijfer, een speciaal leesteken).


Aanvragen met onvolledige of foutieve gegevens komen niet in aanmerking.


De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij verstrekt en moet LOUVRE HOTELS zo snel mogelijk inlichten over wijzigingen in de gegevens.


Na bevestiging van de aanmelding kan de Gebruiker zijn/haar Gastruimte openen.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar Gegevens bij te werken of te wijzigen via de Gastruimte, in de “Mijn Profiel” sectie.


6. TOEGANG TOT ACCOUNT BLOKKEREN

Als de Gebruiker het wachtwoord voor het Account is vergeten, biedt LOUVRE HOTELS de Gebruiker de mogelijkheid een nieuw wachtwoord aan te maken. Om een nieuw wachtwoord aan te maken, selecteert de Gebruiker de link „vergeten wachtwoord” op het Platform en voert vervolgens de gebruikersnaam in van het account. Vervolgens ontvangt de Gebruiker een e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres bij het aanmaken van het Account, met instructies voor het aanmaken van het nieuwe wachtwoord.


7. OMSCHRIJVING DIENSTEN


7.1 De door LOUVRE HOTELS op het Platform aangeboden Diensten stellen Gebruikers in staat om:

 • te profiteren van de online boekingsdienst binnen de op het Platform aangeboden Vestigingen onder de door LOUVRE HOTELS gestelde voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden Algemene verkoopvoorwaarden en hun Reserveringen/Boekingen te beheren.
 • te profiteren van de commerciële Aanbiedingen van LOUVRE HOTELS (met name seminars, evenementen, sportgroepen) in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden voor die aanbiedingen, beschikbaar op het Platform of direct bij de Vestigingen die deelnemen aan de betreffende commerciële Aanbiedingen.
 • Voor aanmelding voor een van de LOUVRE HOTELS loyaliteitsprogramma’s.

7.2 Diensten Gastruimte: Vanuit de Gastruimte hebben Gebruikers met een Account de gelegenheid te profiteren van de volgende diensten:

 • beheren en bekijken van hun Reserveringen/Boekingen.
 • samenstellen van hun voorkeuren: ze kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief of hun favoriete merken selecteren.
 • informatie bekijken over het/de loyaliteitsprogramma(s) waar ze lid van zijn.
 • hun persoonlijke informatie beheren, bijwerken of wijzigen.
 • hun Account wissen.

8. TECHNISCHE TUSSENPERSOON


Conform de Algemene Voorwaarden van LOUVRE HOTELS. die op het Platform kunnen worden geraadpleegd, zijn de door LOUVRE HOTELS verstrekte Aanbiedingen en informatie gebaseerd op de Gegevens en informatie verstrekt door de Vestigingen. De Gebruiker verklaart en accepteert dat LOUVRE HOTELS, als technische dienstverlener, geen controle heeft over de gegevens en inhoud die wordt overgedragen en dat LOUVRE HOTELS bijgevolg de nauwkeurigheid, wettigheid, veiligheid, kwaliteit of duidelijkheid van de Aanbiedingen, informatie en gegevens die door de Vestigingen worden overgedragen en op het Platform beschikbaar zijn, niet kan controleren of garanderen.

Daarnaast heeft LOUVRE HOTELS, als technische tussenpersoon, geen controle over Boekingen, gedaan in Vestigingen, en volgt ze niet op of valideert ze niet.

Als LOUVRE HOTELS zich bewust wordt van onrechtmatigheden aangaande de inhoud, ongeacht wat, behoudt LOUVRE HOTELS zich het recht voor om die gegevens onmiddellijk van het Platform te halen.

We vragen Gebruikers om LOUVRE HOTELS in te lichten over frauduleus gebruik van het Platform waarvan ze op de hoogte zijn, met name van inhoud die indruist tegen de verbodsbepalingen uit de Algemene Voorwaarden of meer algemeen de geldende wet- en regelgeving.

9. GEDRAG


Elke Gebruiker moet het Platform verantwoord gebruiken, met respect en hoffelijkheid voor de rechten van LOUVRE HOTELS en alle derde partijen.

Door toegang te nemen tot het Platform belooft en garandeert de Gebruiker met name dat hij/zij:

 • voldoet aan de voorwaarden en vaardigheden die nodig zijn om het Platform te gebruiken;
 • handelt volgens de bepalingen in deze Algemene voorwaarden en deze respecteert;
 • alle geldende wetten respecteert, ook die van landen van waaruit hij/zij toegang heeft tot het Platform;
 • correcte, volledige en bijgewerkte gegevens verstrekt;
 • de intellectuele eigendomsrechten respecteert van LOUVRE HOTELS en derde partijen;
 • het Platform gebruikt volgens de functies en doelen ervan.

Voorts gelden de volgende verboden voor de Gebruiker:

 • het gebruik van de functionaliteiten van het Platform voor doelen die niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden of die strijdig zijn met het doel van het Platform, en/of die de rechten van LOUVRE HOTELS of een van haar Partners, of van een derde partij, ondermijnen;
 • het gebruik van een valse identiteit of het anderzijds misleiden;
 • het verstrekken van vervalste, gestolen of onjuiste contactgegevens en informatie aan LOUVRE HOTELS;
 • het, op elke manier en in het bijzonder via e-mail, op het Platform uploaden, plaatsen, toegankelijk maken of overdragen van:
   • inhoud die hij/zij niet mag uploaden,
   • inhoud die beschouwd wordt als illegaal, nadelig, bedreigend, aanstootgevend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, strijdig met de goede zeden, een inbreuk op de privacy van een persoon, gruwelijk of minachtend, of schokkend vanuit raciaal, etnisch of ander standpunt,
   • elementen die softwarevirussen of andere codes, bestanden of computerbestanden bevatten die ontwikkeld zijn om de werking van computersoftware of -hardware of telecommunicatiemiddelen te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • het verstoren of onderbreken van de werking van het Platform of servers of netwerken verbonden met het Platform, of het schenden van de vereisten, procedures, beleidslijnen en richtlijnen;
 • het verkrijgen van toegang tot persoonsgegevens die niet voor hem of haar zijn bestemd of het krijgen van toegang tot een server waartoe de Gebruiker niet bevoegd is.
 • het proberen onderzoeken, bekijken of testen van de kwetsbaarheid van het systeem, voornamelijk dat van het Platform, of het schenden van beveiligings- of verificatiemaatregelen zonder hiervoor toestemming te hebben;
 • het toe-eigenen of trachten toe te eigenen van de identiteit van een andere Gebruiker of derde partij;
 • het benadelen van een natuurlijke of rechtspersoon via het Platform;
 • de reputatie van LOUVRE HOTELS, of het Platform, of van andere Gebruikers of derde partijen schenden.

De Gebruiker verplicht zich er eveneens toe om geen persoonlijke, professionele of vertrouwelijke gegevens die op het Platform worden gepubliceerd, die hij/zij verkrijgt door het Platform te gebruiken, of die afkomstig zijn van een derde partij, bekend te maken.

De Gebruiker ziet, a fortiori, af van het verwerken van Persoonsgegevens die hij/zij op of door het Platform heeft verkregen, en in het bijzonder van het verzamelen van gegevens of onbevoegd, frauduleus gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op het privéleven en persoonlijke gegevens of de reputatie van één of meerdere andere gebruikers of natuurlijke of rechtspersonen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


Het Platform, inclusief alle onderdelen, met name de ontwikkeling, het grafisch ontwerp, afbeeldingen, foto's, entertainment, clips, teksten, logo's, software en interfaces (hierna genoemd de "Inhoud") is volledig eigendom van LOUVRE HOTELS en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van merken, logo's, afbeeldingen, foto's en duidelijke tekens die tot externe bedrijven of derde partijen behoren.

Elk gebruik, inclusief elke reproductie, distributie, wijziging, heruitzending of publicatie van de Inhoud is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van LOUVRE HOTELS.

Het is met name verboden om (i) rechten in verband met de Inhoud te kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, samen te stellen, uit elkaar te halen (met uitzondering van wettelijke gevallen), verkopen, toe te kennen, te sublicentiëren of anderzijds over te dragen en om (ii) alle Inhoud of een gedeelte ervan te wijzigen om, met name, onbevoegde toegang te krijgen tot het Platform.

Bijgevolg is elke reproductie en/of weergave van de Inhoud, hetzij volledig of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOUVRE HOTELS, verboden en wordt deze beschouwd als een inbreuk op de Franse wet op de intellectuele eigendom.

LOUVRE HOTELS, of elke andere die aanspraak kan maken op deze rechten, kan maatregelen of acties ondernemen, met inbegrip van gerechtelijke stappen, om een inbreuk op deze rechten tegen te houden, met name de intellectuele eigendomsrechten, en behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van dergelijke inbreuk.


11. COOKIES


Cookies zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van een internetgebruiker en die door het Platform worden gebruikt om informatie naar de zoekmachine te sturen, waardoor de zoekmachine informatie kan terugsturen aan de oorspronkelijke website.

LOUVRE HOTELS gebruikt cookies en specificeert op de volgende link Cookiesbeleid om welke cookies het gaat.

De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar via Persoonsgegevens gecommuniceerde cookies te openen, rectificeren en wissen.

Door de zoeksoftware te configureren is het mogelijk om de aanwezigheid van cookies op te sporen en ze te weigeren.

Maar bepaalde functies van het Platform zullen niet langer beschikbaar zijn voor de Gebruiker als hij/zij de installatie van cookies weigert.


12. HYPERLINKS


Elke aanmaak van hyperlinks naar het Platform, gebruik van frames in het Platform en, meer algemeen, elk gebruik van onderdelen waaruit het Platform bestaat, gebeurt behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van LOUVRE HOTELS, die te allen tijde naar discretie en keuze kan worden herroepen.

LOUVRE HOTELS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarheen Gebruikers worden geleid via hyperlinks.

13. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


LOUVRE HOTELS, als Gegevensbeheerder, verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens die geleverd worden door Programmaleden in naleving van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming [1] (hierna "AVG") en de Franse wet voor gegevensbescherming[2].[1]

Voor meer informatie over persoonsgegevensbescherming worden Leden en Gebruikers uitgenodigd het privacybeleid te raadplegen, toegankelijk door te klikken op de volgende link:


14. AANSPRAKELIJKHEID


De Gebruiker verklaart zich akkoord om het Platform uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich te beschermen tegen de gevaren van het internet en om de nodige maatregelen te treffen om zijn/haar eigen gegevens (inclusief Persoonsgegevens) en/of software te beschermen tegen besmetting met mogelijke virussen die zijn/haar computer of hardware op de computer die hij/zij gebruikt of waar hij/zij verantwoordelijk voor is, schade kunnen toebrengen.

De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij/zij toegang krijgt tot internet en het Platform.

Met uitzondering van Gegevens probeert LOUVRE HOTELS de informatie op het Platform zo nauwkeurig mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de informatie die de Vestigingen of alle andere derde partijen verstrekken nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is.

Daarnaast wijst LOUVRE HOTELS elke aansprakelijkheid af in het geval van onderbreking, storing of schade van het Platform ten gevolge van frauduleuze handelingen van derde partijen of Gebruikers.

Daarnaast kan LOUVRE HOTELS in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die voortkomt uit ongepast gebruik van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker en door het raadplegen of gebruiken van het Platform door een derde partij.

LOUVRE HOTELS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gebeurtenis dan ook die het gevolg is van overmacht, ook als deze overmacht veroorzaakt is door een of meerdere van haar onderaannemers, en voor elke gebeurtenis waar ze niet alleen de controle over heeft..

Daarnaast informeert LOUVRE HOTELS de Gebruiker dat LOUVRE HOTELS het recht heeft om, te allen tijde en om welke reden dan ook, de nodige middelen te gebruiken om volledige of gedeeltelijke toegang tot het Platform op te schorten of verwijderen, zonder voorafgaande melding, en dat LOUVRE HOTELS in het bijzonder voor elk gedrag, manifest of vermeend, dat wordt beschouwd als een expliciete of impliciete inbreuk van alle of een gedeelte van de Algemene Voorwaarden (inclusief het privacybeleid), onverminderd eender welke schadeloosstelling, het recht heeft om compensatie te vragen van de Gebruiker voor de geleden schade.


15. WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


De Algemene Voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan updates namens LOUVRE HOTELS. Deze Algemene Voorwaarden worden dan automatisch geannuleerd en vervangen door een nieuwe versie die onmiddellijk van kracht wordt en die de datum van de laatste update vermeld bovenaan de Algemene Voorwaarden. Om ingelicht te blijven over mogelijke wijzigingen en updates, bevelen we aan dat de Gebruiker met bepaalde regelmaat de Algemene Voorwaarden raadpleegt.


16. BEHOUD


De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, die door hun aard en formulering van toepassing blijven wanneer het Platform niet langer meer wordt gebruikt, om welke reden dan ook, en de bepalingen uit de artikels over "Aansprakelijkheid", "Bescherming van persoonsgegevens" en "Intellectuele eigendomsrechten", blijven van kracht zolang nodig is om te voldoen aan de gestelde doelen.

17. NIETIGHEID– TITELS


Als één of meerder bepalingen uit de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt geacht of verklaard volgens een wet, regelgeving of definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun rechtskracht en reikwijdte.

Als er problemen zijn met de interpretatie van titels van de clausules en de clausules zelf, vallen de titels weg en heeft de inhoud van de clausule de overhand.

18. GELDENDE WETGEVING


Onderhavige Algemene Voorwaarden en de documenten waarnaar ze verwijzen ressorteren onder de Franse wetgeving.

In het geval van een geschil stemt de Gebruiker ermee in om eerst contact op te nemen met LOUVRE HOTELS om te proberen mogelijke conflicten over de Algemene Voorwaarden in onderling overleg op te lossen.

Indien niet binnen een periode van dertig (30) dagen na verzending van de brief voor het schikken van een geschil een schikking wordt bereikt, is een geschil inzake het bestaan, de interpretatie, uitvoering of inbreuk van de Algemene Voorwaarden, zelfs in het geval van meerderde gedaagden, (behalve uitzonderlijke jurisdictie erkend door een andere jurisdictie, met name de rechtbank in eerste aanleg van Parijs in zaken aangaande het recht op intellectuele eigendom) onderhevig aan:

(i) in het geval van een geschil met een wederverkoper: in de arrondissementsrechtbank van Parijs

(ii) in het geval van een geschil met een particulier: in de territoriaal bevoegde Franse rechtbank

[1] Regel (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en herroeping van Richtlijn 95/46/EC (Algemene Verordening Gegevensprivacy)

[2] Wet Informatica en Vrijheid, nº 78-17 d.d. 6 januari 1978