Golden Night Deal 含早餐

更多信息

描述

全新郁锦香(Golden Tulip)酒店正式开业!
为庆祝这一盛大时刻,我们将为您提供包含早餐的预订特惠房价。无论是工作出差还是短途旅游,您都可以在郁锦香(Golden Tulip)酒店享受愉悦。让我们一起庆祝!享受包含早餐的预订特惠房价。精选礼待视条件而定。*

*通过我们的官网进行预订,全年尽享开业精选礼待,包含住宿和早餐。需要网上预付款。此优惠仅在符合资格且参与此次活动的郁锦香(Golden Tulip)酒店提供。此优惠不可更改、取消、累积或合并,仅限个人使用。顾客需联系所选酒店,以咨询酒店住宿合同一般条款和条件。

特色酒店

GOLDEN TULIP SAINT MALO - Le Grand Bé
SAINT MALO

酒店 golden tulip saint malo - le grand bé

1 km 距离市中心
GOLDEN TULIP PORTO VECCHIO
PORTO VECCHIO

酒店 golden tulip porto vecchio

1 km 距离市中心
GOLDEN TULIP BORDEAUX - EURATLANTIQUE
GOLDEN TULIP VILLA MASSALIA
MARSEILLE

酒店 golden tulip villa massalia

5 km 距离市中心
GOLDEN TULIP AIX EN PROVENCE
AIX EN PROVENCE

酒店 golden tulip aix en provence

2 km 距离市中心
GOLDEN TULIP MARSEILLE EUROMED
MARSEILLE

酒店 golden tulip marseille euromed

2 km 距离市中心
GOLDEN TULIP STRASBOURG CENTRE THE GARDEN

预订中心

1 0800 852 2075

关注我们

Louvre Hotels Group logo